Đăng ký là miễn phí!

làm KHÔNG PHẢI yêu cầu thẻ tín dụng
và bao gồm các phần mềm và dịch vụ sau:

PrescienTrader

Tải xuống phiên bản mới nhất của PrescienTrader, hoàn toàn miễn phí.

PresellectSignals

Có quyền truy cập vào gói miễn phí PresellectSignals Mãi mãi. PresellectSignals là dịch vụ tín hiệu giao dịch dựa trên chu kỳ và AI độc quyền của chúng tôi. 

PrescienTAPI

Nhận khóa API dùng thử MIỄN PHÍ cấp cho bạn các phân tích chu kỳ không giới hạn trong 15 ngày.


  
   
  

Đăng kí miễn phí


Mật khẩu phải dài ít nhất 6 ký tự và chứa sự kết hợp của chữ in hoa, chữ thường và số.
Mật khẩu phải dài ít nhất 6 ký tự và chứa sự kết hợp của chữ in hoa, chữ thường và số.
Tôi đồng ý với PrescienTrading Điều khoản và điều kiệnChính sách bảo mật.

Điều khoản và điều kiện

 1. Trang web PrescienTrading được Market My Site, Inc. xuất bản dưới dạng dịch vụ thông tin cho người đăng ký và bao gồm các ý kiến liên quan đến việc mua, bán và nắm giữ các chứng khoán khác nhau. Các nhà xuất bản của PrescienTrading không phải là cố vấn đầu tư và không cung cấp lời khuyên hoặc đề xuất đầu tư hướng đến bất kỳ người đăng ký cụ thể nào hoặc theo quan điểm về hoàn cảnh cụ thể của bất kỳ người cụ thể nào.
 2. Thông tin được cung cấp bởi PrescienTrading được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy nhưng không được đảm bảo về tính chính xác hoặc tính đầy đủ. Những người đăng ký vào PrescienTrading hoặc bất kỳ người nào khác mua, bán hoặc nắm giữ chứng khoán nên thận trọng và tham khảo ý kiến với cố vấn tài chính của họ.
 3. Các nhà xuất bản của PrescienTrading có thể mua hoặc bán các chứng khoán được thảo luận cho mục đích đầu tư hoặc giao dịch mà không tiết lộ tất cả các giao dịch cho người đăng ký. PrescienTrading và các nhà xuất bản, chủ sở hữu và đại lý của nó, không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, tiền tệ hoặc mặt khác, do nội dung của PrescienTrading.
 4. Chứng khoán được thảo luận bởi PrescienTrading nên được xem là đầu cơ và có mức độ biến động và rủi ro cao.
 5. Thông tin có trên trang web PrescienTrading được cung cấp cho mục đích thông tin chung, để thuận tiện cho những người đăng ký của PrescienTrading. Các tài liệu không thể thay thế để có được lời khuyên chuyên nghiệp từ một người có trình độ, công ty hoặc tập đoàn. Tham khảo ý kiến cố vấn chuyên nghiệp thích hợp để biết thông tin đầy đủ và hiện tại. PrescienTrading không tham gia vào việc cung cấp bất kỳ dịch vụ pháp lý hoặc chuyên nghiệp nào bằng cách đặt các tài liệu thông tin chung này trên PrescienTrading.
 6. PrescienTrading và các nhà xuất bản của nó đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm, trách nhiệm pháp lý hay bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc đặc biệt nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi , email hoặc bất kỳ tài nguyên thông tin nào khác, ngay cả khi PrescienTrading đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó, bao gồm trách nhiệm liên quan đến sai lầm hoặc thiếu sót trong hoặc chậm trễ trong việc truyền thông tin đến hoặc từ người dùng, gián đoạn trong kết nối viễn thông đến trang web hoặc virus.
 7. PrescienTrading không tuyên bố hay bảo đảm về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin trên trang web này.
 8. Bất kỳ liên kết nào được cung cấp cho các trang web khác đều được cung cấp vì sự tiện lợi và không có nghĩa là ngụ ý rằng PrescienTrading tán thành, tài trợ, quảng bá hoặc liên kết với chủ sở hữu hoặc người tham gia trong các trang web đó hoặc xác nhận bất kỳ thông tin nào có trên các trang web đó, trừ khi có quy định rõ ràng Tuy nhiên, PrescienTrading có thể nhận được bồi thường từ các trang web được cung cấp thông qua các liên kết.
 9. PrescienTrading là chủ sở hữu bản quyền của tất cả văn bản và đồ họa có trên trang web này, trừ khi có quy định khác. Các nhãn hiệu và dịch vụ của các bên khác có thể được đề cập ở đây là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Bạn chỉ có thể in một bản sao thông tin trong tài liệu này cho mục đích sử dụng cá nhân của mình, nhưng bạn không được sao chép hoặc phân phối văn bản hoặc đồ họa cho người khác hoặc sao chép thông tin trên máy chủ của riêng bạn hoặc liên kết đến trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Giao dịch trước.
 10. Quyền sử dụng và sao chép các tài liệu và đồ họa liên quan có sẵn từ trang web này được cấp, miễn là:
  1. Thông báo bản quyền dưới đây xuất hiện trong tất cả các bản sao và cả bản quyền và thông báo quyền này đều xuất hiện.
  2. Việc sử dụng và sao chép các tài liệu và đồ họa liên quan có sẵn từ trang web này được giới hạn cho sử dụng cá nhân, phi thương mại
  3. Không có tài liệu hoặc đồ họa liên quan, bao gồm logo, có sẵn từ trang web này được sửa đổi theo bất kỳ cách nào.
  4. Không có đồ họa, bao gồm logo, có sẵn từ trang web này được sử dụng tách biệt với văn bản đi kèm.
 11. Những người đăng ký API PrescienTrading a / k / a PresellectAPI được cấp phép sử dụng API độc quyền như một công cụ để đưa ra quyết định giao dịch khi giao dịch tài khoản của chính họ hoặc tài khoản khách hàng. Bất kỳ thông tin hoặc tín hiệu giao dịch nào thu được từ API phải được coi là BÍ MẬT. Giấy phép KHÔNG cho phép bạn xuất bản, phân phối hoặc bán lại thông tin thu được từ PresellectAPI trên bất kỳ trang web công cộng hoặc riêng tư nào hoặc truyền thông tin này cho người khác bằng điện tử hoặc thông qua các phương tiện khác. Cụ thể, bạn KHÔNG được sử dụng thông tin thu được từ PresellectAPI để bán tín hiệu giao dịch hoặc tư vấn giao dịch hoặc để vận hành bất kỳ dịch vụ nào cạnh tranh với các dịch vụ do PrescienTrading cung cấp.
 12. Sử dụng hoặc tái sản xuất cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị pháp luật nghiêm cấm và có thể dẫn đến hình phạt dân sự và hình sự. Người vi phạm sẽ bị truy tố đến mức tối đa có thể.
 13. KHÁC NHƯ SAU KHI THIẾT LẬP TRÊN NỀN TẢNG, BẤT K RED GIẢM GIÁ NÀO của trang web PrescienTrading hoặc thông tin có trong đó, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của các nhà xuất bản của PrescienTrading, được CUNG CẤP NGAY LẬP TỨC. Sao chép và / hoặc truyền điện tử của trang web hoặc nội dung PrescienTrading là vi phạm luật bản quyền.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. PrescienTrading, LLC 220 Emerald Vista Suite Suite 128 Las Vegas, NV 89144

Chính sách bảo mật

PrescienTrading cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Liên lạc với chúng tôi tại support @ presellectrading.com nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn. Bằng cách sử dụng trang web này hoặc / và các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này là một phần của Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi; bằng cách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện, bạn cũng đồng ý với Chính sách này. Trong trường hợp xung đột các điều khoản được sử dụng trong Điều khoản và Điều kiện và Chính sách quyền riêng tư, điều khoản sau sẽ được áp dụng.

Mục lục

 1. Các định nghĩa được sử dụng trong Chính sách này
 2. Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu chúng tôi tuân theo
 3. Bạn có quyền gì đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn
 4. Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập về bạn
 5. Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn
 6. Ai khác có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn
 7. Cách chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn
 8. Thông tin về cookie
 9. Thông tin liên lạc

Các định nghĩa

Dữ liệu cá nhân - bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc nhận dạng. Chế biến - mọi hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động được thực hiện trên Dữ liệu cá nhân hoặc trên các tập hợp Dữ liệu cá nhân. Chủ đề dữ liệu - một người tự nhiên có Dữ liệu Cá nhân đang được Xử lý. Đứa trẻ - một người tự nhiên dưới 16 tuổi. Chúng tôi chúng ta (viết hoa hoặc không viết hoa) - PrescienTrading

Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi hứa sẽ tuân theo các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu sau:
 • Chế biến là hợp pháp, công bằng, minh bạch. Hoạt động chế biến của chúng tôi có căn cứ hợp pháp. Chúng tôi luôn xem xét quyền của bạn trước khi xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về Xử lý theo yêu cầu.
 • Chế biến được giới hạn cho mục đích. Hoạt động xử lý của chúng tôi phù hợp với mục đích thu thập dữ liệu cá nhân.
 • Xử lý được thực hiện với dữ liệu tối thiểu. Chúng tôi chỉ thu thập và xử lý số lượng Dữ liệu cá nhân tối thiểu cần thiết cho bất kỳ mục đích nào.
 • Chế biến được giới hạn với một khoảng thời gian. Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn cần thiết.
 • Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
 • Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu.

Quyền của chủ thể dữ liệu

Chủ thể dữ liệu có các quyền sau:
 1. Quyền thông tin - có nghĩa là bạn phải có quyền biết liệu Dữ liệu cá nhân của bạn có đang được xử lý hay không; dữ liệu nào được thu thập, từ đâu thu được và tại sao và do ai xử lý.
 2. Quyền truy cập - nghĩa là bạn có quyền truy cập dữ liệu được thu thập từ / về bạn. Điều này bao gồm quyền yêu cầu của bạn và có được một bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập.
 3. Quyền cải chính - nghĩa là bạn có quyền yêu cầu cải chính hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác hoặc không đầy đủ.
 4. Quyền xóa - nghĩa là trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể yêu cầu Xóa dữ liệu cá nhân khỏi hồ sơ của chúng tôi.
 5. Quyền hạn chế xử lý - nghĩa là khi áp dụng một số điều kiện nhất định, bạn có quyền hạn chế Xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình.
 6. Quyền phản đối xử lý - nghĩa là trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền phản đối Xử lý dữ liệu cá nhân của mình, ví dụ như trong trường hợp tiếp thị trực tiếp.
 7. Quyền phản đối Xử lý tự động - nghĩa là bạn có quyền phản đối Xử lý tự động, bao gồm cả hồ sơ; và không phải chịu quyết định chỉ dựa trên Xử lý tự động. Quyền này bạn có thể thực hiện bất cứ khi nào có kết quả của hồ sơ tạo ra hiệu ứng pháp lý liên quan hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn.
 8. Quyền chuyển đổi dữ liệu - bạn có quyền lấy Dữ liệu cá nhân của mình ở định dạng có thể đọc được bằng máy hoặc nếu khả thi, dưới dạng chuyển trực tiếp từ Bộ xử lý này sang Bộ xử lý khác.
 9. Quyền khiếu nại - trong trường hợp chúng tôi từ chối yêu cầu của bạn theo Quyền truy cập, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lý do là tại sao. Nếu bạn không hài lòng với cách xử lý yêu cầu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 10. Ngay cho sự giúp đỡ của Cơ quan giám sát - có nghĩa là bạn có quyền nhờ sự giúp đỡ của cơ quan giám sát và quyền đối với các biện pháp pháp lý khác như yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 11. Quyền rút lại sự đồng ý - bạn có quyền rút lại bất kỳ sự đồng ý nào cho Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu chúng tôi thu thập

Thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi Đây có thể là địa chỉ e-mail, tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ nhà của bạn, v.v. - chủ yếu là thông tin cần thiết để cung cấp cho bạn một sản phẩm / dịch vụ hoặc để nâng cao trải nghiệm khách hàng của bạn với chúng tôi. Chúng tôi lưu thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để bạn nhận xét hoặc thực hiện các hoạt động khác trên trang web. Thông tin này bao gồm, ví dụ, tên và địa chỉ email của bạn. Thông tin tự động được thu thập về bạn Điều này bao gồm thông tin được lưu trữ tự động bởi cookie và các công cụ phiên khác. Ví dụ: thông tin giỏ hàng, địa chỉ IP, lịch sử mua sắm của bạn (nếu có), v.v. Thông tin này được sử dụng để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc xem nội dung của trang web của chúng tôi, các hoạt động của bạn có thể được ghi lại. Thông tin từ các đối tác của chúng tôi Chúng tôi thu thập thông tin từ các đối tác đáng tin cậy của chúng tôi với xác nhận rằng họ có cơ sở pháp lý để chia sẻ thông tin đó với chúng tôi. Đây là thông tin bạn đã cung cấp cho họ trực tiếp hoặc họ đã thu thập về bạn trên các căn cứ pháp lý khác. Xem danh sách các đối tác của chúng tôi đây. Thông tin có sẵn công khai Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn được công khai.

Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để:
 • Cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Điều này bao gồm ví dụ đăng ký tài khoản của bạn; cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ khác mà bạn đã yêu cầu; cung cấp cho bạn các mặt hàng khuyến mại theo yêu cầu của bạn và liên lạc với bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ đó; giao tiếp và tương tác với bạn; và thông báo cho bạn về những thay đổi đối với bất kỳ dịch vụ nào.
 • Nâng cao trải nghiệm khách hàng của bạn
 • Hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng
Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở hợp pháp và / hoặc với sự đồng ý của bạn. Trên cơ sở ký kết hợp đồng hoặc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
 • Để nhận dạng bạn
 • Để cung cấp cho bạn một dịch vụ hoặc gửi / cung cấp cho bạn một sản phẩm
 • Để liên lạc để bán hàng hoặc lập hóa đơn
Trên cơ sở lợi ích hợp pháp, chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
 • Để gửi cho bạn các ưu đãi được cá nhân hóa * (từ chúng tôi và / hoặc các đối tác được lựa chọn cẩn thận của chúng tôi)
 • Để quản trị và phân tích cơ sở khách hàng của chúng tôi (hành vi và lịch sử mua hàng) để cải thiện chất lượng, sự đa dạng và tính sẵn có của các sản phẩm / dịch vụ được cung cấp / cung cấp
 • Để thực hiện các câu hỏi liên quan đến sự hài lòng của khách hàng
Miễn là bạn chưa thông báo cho chúng tôi, chúng tôi coi việc cung cấp cho bạn các sản phẩm / dịch vụ tương tự hoặc giống với lịch sử mua hàng / hành vi duyệt web của bạn là lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
 • Để gửi cho bạn bản tin và đề nghị chiến dịch (từ chúng tôi và / hoặc các đối tác được lựa chọn cẩn thận của chúng tôi)
 • Đối với các mục đích khác, chúng tôi đã yêu cầu sự đồng ý của bạn cho
Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ pháp luật và / hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho các tùy chọn do pháp luật cung cấp. Chúng tôi có quyền ẩn danh Dữ liệu Cá nhân được thu thập và sử dụng bất kỳ dữ liệu nào như vậy. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu ngoài phạm vi của Chính sách này khi được ẩn danh. Chúng tôi lưu thông tin thanh toán của bạn và các thông tin khác thu thập về bạn miễn là cần thiết cho mục đích kế toán hoặc các nghĩa vụ khác xuất phát từ pháp luật. Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích bổ sung không được đề cập ở đây, nhưng tương thích với mục đích ban đầu mà dữ liệu được thu thập. Để làm điều này, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng:
 • Liên kết giữa các mục đích, bối cảnh và bản chất của Dữ liệu Cá nhân phù hợp để Xử lý thêm;
 • Việc xử lý tiếp theo sẽ không gây hại cho lợi ích của bạn và
 • Sẽ có biện pháp bảo vệ thích hợp cho Chế biến.
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ mục đích và xử lý tiếp theo.

Ai khác có thể truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn

Chúng tôi không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với người lạ. Dữ liệu cá nhân về bạn trong một số trường hợp được cung cấp cho các đối tác đáng tin cậy của chúng tôi để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc để nâng cao trải nghiệm khách hàng của bạn. Chúng tôi chỉ làm việc với các đối tác Xử lý có thể đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ cho Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba hoặc các quan chức công cộng khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để làm như vậy. Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nếu bạn đồng ý với nó hoặc nếu có căn cứ pháp lý khác cho nó.

Cách chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn

Chúng tôi làm hết sức mình để giữ dữ liệu cá nhân của bạn an toàn. Chúng tôi sử dụng các giao thức an toàn để liên lạc và truyền dữ liệu (như HTTPS). Chúng tôi sử dụng ẩn danh và giả danh khi thích hợp. Chúng tôi giám sát các hệ thống của chúng tôi để biết các lỗ hổng và các cuộc tấn công có thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi hứa sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng phù hợp về các vi phạm dữ liệu. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn nếu có mối đe dọa đối với quyền hoặc lợi ích của bạn. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể một cách hợp lý để ngăn chặn các vi phạm an ninh và hỗ trợ các cơ quan chức năng nếu có bất kỳ vi phạm nào xảy ra. Nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, lưu ý rằng bạn phải giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu của mình.

Bọn trẻ

Chúng tôi không có ý định thu thập hoặc cố ý thu thập thông tin từ trẻ em. Chúng tôi không nhắm mục tiêu trẻ em với các dịch vụ của chúng tôi.

Cookies và các công nghệ khác mà chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng cookie và / hoặc các công nghệ tương tự để phân tích hành vi của khách hàng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng và để thu thập thông tin về người dùng. Điều này được thực hiện để cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm của bạn với chúng tôi. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn. Cookies lưu trữ thông tin được sử dụng để giúp làm cho các trang web hoạt động. Chỉ chúng tôi có thể truy cập các cookie được tạo bởi trang web của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát cookie của mình ở cấp trình duyệt. Việc chọn tắt cookie có thể cản trở việc bạn sử dụng một số chức năng nhất định. Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau:
 • Cookie cần thiết - những cookie này là bắt buộc để bạn có thể sử dụng một số tính năng quan trọng trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như đăng nhập. Những cookie này không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào.
 • Cookie chức năng - những cookie này cung cấp chức năng giúp sử dụng dịch vụ của chúng tôi thuận tiện hơn và cung cấp nhiều tính năng được cá nhân hóa hơn. Ví dụ: họ có thể nhớ tên và e-mail của bạn trong các mẫu nhận xét để bạn không phải nhập lại thông tin này vào lần tiếp theo khi bình luận.
 • Cookie phân tích - những cookie này được sử dụng để theo dõi việc sử dụng và hiệu suất của trang web và dịch vụ của chúng tôi
 • Cookie quảng cáo - những cookie này được sử dụng để phân phối quảng cáo phù hợp với bạn và sở thích của bạn. Ngoài ra, chúng được sử dụng để giới hạn số lần bạn xem quảng cáo. Chúng thường được đặt vào trang web bởi các mạng quảng cáo với sự cho phép của nhà điều hành trang web. Những cookie này nhớ rằng bạn đã truy cập một trang web và thông tin này được chia sẻ với các tổ chức khác như nhà quảng cáo. Thông thường cookie nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo sẽ được liên kết với chức năng trang web được cung cấp bởi tổ chức khác.
Bạn có thể xóa cookie được lưu trong máy tính thông qua cài đặt trình duyệt của bạn. Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát một số cookie của bên thứ 3 bằng cách sử dụng nền tảng nâng cao quyền riêng tư, chẳng hạn như optout.aboutads.info hoặc là youronlinechoices.com. Để biết thêm thông tin về cookie, hãy truy cập allaboutcookies.org. Chúng tôi sử dụng Google Analytics và / hoặc Facebook Analytics để đo lưu lượng truy cập trên trang web của chúng tôi. Google có cái riêng của họ Chính sách bảo mật Nếu bạn muốn từ chối theo dõi bởi Google Analytics, hãy truy cập Trang từ chối Google Analytics. Facebook có cái riêng của họ Chính sách bảo mật. Nếu bạn muốn từ chối theo dõi bởi Facebook, hãy truy cập Cài đặt trang trong tài khoản Facebook của bạn.

Thông tin liên lạc

Cơ quan giám sát E-mail: info@dataprotection.ie Điện thoại: +353 57 868 4800

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách quyền riêng tư này. Sửa đổi lần cuối được thực hiện vào ngày 24 tháng 6 năm 2018.