PrescienTrader là thân thiện với người dùng và được thiết kế để bạn có thể bắt đầu và chạy, tạo phân tích chu kỳ đầu tiên của bạn trong phút. Tuy nhiên, PrescienTrader cũng là một cực kỳ tinh vi nền tảng cung cấp nhiều tính năng nâng cao, cho phép các nhà giao dịch có kinh nghiệm phát triển các chiến lược giao dịch có lợi nhuận hoặc đưa các chiến lược hiện có lên cấp độ tiếp theo.

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách tận dụng tối đa PrescienTrader hoặc bạn đang tìm kiếm trợ giúp để xây dựng chiến lược mới, người sáng lập của chúng tôi, Brad Konia, có sẵn cho tư vấn và đào tạo tư nhân, thông qua hội nghị truyền hình. Brad là một thương nhân chuyên nghiệp, với hơn 20 năm kinh nghiệm giao dịch thị trường và tạo ra các chiến lược sử dụng các phương pháp giao dịch khác nhau. Anh ấy thậm chí có thể phát triển chiến lược tùy chỉnh để nhắm mục tiêu thị trường cụ thể, khung thời gian và mục tiêu quản lý rủi ro.

Nhấp vào nút bên dưới, để lên lịch một buổi tư vấn hoặc đào tạo với Brad.