Thời gian đọc dự kiến: 2 phút

Dòng 1

Các Đường trước là chỉ số quan trọng nhất trên bảng xếp hạng của chúng tôi. Đây là chỉ số chữ ký của chúng tôi và là duy nhất cho PrescienTrading.  Dòng Presellect là một dự báo giá được tạo ra bằng cách phân tích và kết hợp các chu kỳ hoạt động, sau đó chiếu chúng theo thời gian. Không giống như hầu hết các chỉ số phân tích kỹ thuật thông thường, làm chậm thị trường, Đường Pres Pres là một chỉ số hàng đầu cho phép bạn giao dịch chủ động thay vì phản ứng. Dự án Pres Pres Line có giá chuyển tiếp theo thời gian 30 thanh. Vì vậy, trên biểu đồ hàng ngày, bạn sẽ có dự báo 30 ngày, trong khi biểu đồ hàng tuần và hàng tháng sẽ cung cấp dự báo tương ứng 30 tuần và 30 tháng. Không có gì hoạt động 100% thời gian, nhưng Pres Pres Line là mô hình dự đoán giá mạnh mẽ và chính xác nhất mà chúng tôi từng thấy.

Biểu đồ đường Presellect được hiển thị dưới dạng một đường trắng dày trong khung biểu đồ phía dưới. Cửa sổ này cũng bao gồm chu kỳ cá nhân hoạt động nhanh nhất, được hiển thị dưới dạng một dòng màu mỏng, cùng với một chú thích hiển thị tần số. Để dễ đọc, chúng tôi chỉ hiển thị chu kỳ nhanh nhất, không phải tất cả các chu kỳ hoạt động. Hãy nhớ rằng, Dòng Presellect được hình thành bằng cách kết hợp tất cả các chu kỳ hoạt động thành một biểu đồ duy nhất. Dòng Presellect quan trọng hơn bất kỳ dòng chu kỳ riêng lẻ nào, nhưng khi giao dịch, thường rất hữu ích để xem chu kỳ riêng lẻ.

Lịch sử quá khứ của Presellect Line cho thấy mức độ phù hợp của nó với các thanh quá khứ. Bạn sẽ nhận thấy nó phù hợp với các thanh gần đây rất chặt chẽ, nhưng dần dần trở nên kém chính xác hơn, bạn càng quay ngược thời gian. Đây là vì thuật toán của chúng tôi thiên về các chu kỳ gần đây. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra cách tiếp cận này mang lại giá trị dự đoán cao nhất. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng Dòng Presellect rất năng động, vì vậy hình dạng lịch sử của nó có thể thay đổi hoàn toàn với mỗi thanh mới. Mục tiêu không phải là để hiển thị những gì đã xảy ra trong quá khứ, mà là để sử dụng quá khứ để dự đoán tương lai. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng biểu đồ Dòng tiền sử lịch sử là chính xác vô cùng, bạn đã đúng. Chúng tôi tạo một biểu đồ Dòng Presellect hoàn toàn mới sau mỗi thanh mới, vì vậy bạn không thể sử dụng Dòng Presellect của thanh hiện tại để phân tích những gì đã xảy ra trong quá khứ, chỉ để dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nó quan trọng đối với luôn luôn xem xét dòng Presellect trong bối cảnh của các thanh tương lai, không phải thanh quá khứ. Bạn có thể đánh giá độ chính xác lịch sử của nó bằng cách xem biểu đồ lịch sử. Chúng tôi cung cấp lịch sử biểu đồ có giá trị trong 90 ngày, vì vậy bạn có thể dễ dàng quay ngược thời gian để xem dự đoán của Dòng tiền vào một ngày nhất định và so sánh với giá thực tế vào những ngày tiếp theo. Khi làm việc với Dòng Presellect, luôn luôn hướng về thời gian, không bao giờ lùi bước.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 1170
MÃI MÃI MIỄN PHÍ
Tín hiệu giao dịch hàng ngày
bởi PresellectSignals
ĐĂNG KÝ
Đăng ký để nhận tín hiệu giao dịch MIỄN PHÍ được gửi đến hộp thư đến email của bạn hàng ngày
Tín hiệu miễn phí bị trì hoãn bởi một tuần. Điều này cho phép bạn đánh giá dịch vụ PresellectSignals của chúng tôi không có rủi ro, bằng cách so sánh các dự đoán của tuần trước với kết quả thực tế.
MÃI MÃI MIỄN PHÍ
Tín hiệu giao dịch hàng ngày của PresellectSignals
ĐĂNG KÝ
Đăng ký để nhận tín hiệu giao dịch MIỄN PHÍ được gửi đến hộp thư đến email của bạn hàng ngày
Tín hiệu miễn phí bị trì hoãn bởi một tuần. Điều này cho phép bạn đánh giá dịch vụ PresellectSignals của chúng tôi không có rủi ro, bằng cách so sánh các dự đoán của tuần trước với kết quả thực tế.