ஷார்க்ஸ் வெளியே

நிதிச் சந்தைகளை எதிர்பார்க்கும் சுழற்சிகள் பகுப்பாய்வு வர்த்தக மென்பொருள் ... எனவே நீங்கள் செயல்படலாம், எதிர்வினையாற்ற முடியாது.

பட

PrescienTrader

உலகின் மிக முன்னேறிய நிதி சந்தை சுழற்சிகள் பகுப்பாய்வு தளம்

மேலும் அறிக
பட

PrescientSignals

தினசரி வர்த்தக சமிக்ஞை சேவை, இது PrescienTrader ஆல் இயக்கப்படுகிறது

மேலும் அறிக
பட

PrescientAPI

PrescienTrader மற்றும் PrescientSignals ஐ இயக்கும் மூளை

மேலும் அறிக